Мъжки селскостопански кон.

Мъжки селскостопански кон.