Героите на Белица - Партийна тайна - Марко Марчевски, 1970г.

Героите на Белица  - Партийна тайна  -  Марко Марчевски, 1970г.