Фуражомелки, комбинирани, монофазни 200кг ч, с 4 сита Гаранция

Фуражомелки, комбинирани, монофазни 200кг ч, с 4 сита Гаранция