Промоция Opel Op - V1.95 Can Obd2 - диагностичен скенер

Промоция Opel Op - V1.95 Can Obd2 - диагностичен скенер