Натрошена каменна сол за ловни стопанства в село Дичин, В. Търновско