Продава се поземлен имот от собственик

Продава се поземлен имот от собственик