Партерен и част от сутеренен етажи от офис сграда за продажба