Заведение с топ локация в центъра, лице на бул. Цар Освободител

Заведение с топ локация в центъра, лице на бул. Цар Освободител