Атравматично, безболезнено, убождащо устройство за капилярна кръв.

Атравматично, безболезнено, убождащо устройство за капилярна кръв.