Промишлена сграда с парцел 44 дка в с. Овчеполци, община Пазарджик

Промишлена сграда с парцел 44 дка в с. Овчеполци, община Пазарджик