1. Машина за рязане на хляб хлебонарезната машина Ахм-300т служи за на