Руска капачка с шифър за бензинов резервоар на ВАЗ

Руска капачка с шифър за бензинов резервоар на ВАЗ