парцел на 4 км. от Варна

парцел на 4 км. от Варна