Метанов изпарител Landi Renzo.

Метанов изпарител Landi Renzo.