Безвреден препарат на гранули за разтопяване на лед и сняг