Код 62296. Лозе 5дка, кат 5-та, на около 400 метра от шосето и на кило

Код 62296. Лозе 5дка, кат 5-та, на около 400 метра от шосето и на кило