Код 12564. Поземлен имот с площ 920м2 и лице

Код 12564. Поземлен имот с площ 920м2 и лице