Халба, чаша от калай с юначен ковач и змей.

Халба, чаша от калай с юначен ковач и змей.