Медна шампаниера, меден съд, кован релеф.

Медна шампаниера, меден съд, кован релеф.