Старинен сребърен съд, лъжичник 402 грама.

Старинен сребърен съд, лъжичник 402 грама.