10 дка. зем. земя с. Лесичери 23 км. от гр. В. Търново