Ксенонова крушка D2s, 4300k Оем, 35w, 12V

Ксенонова крушка D2s, 4300k Оем, 35w, 12V