Старинен котел, менче от Алпите 4.5 кг.

Старинен котел, менче от Алпите 4.5 кг.