Регистрация | Вход или
Обяви - LOT.bg
Обяви: гр. Свищов
Добави обява    Всички обяви    Реклама    Автомобили    Помощ

400 семена от красиво декоративно медоносно дърво пауловния томентоса

Обява №: 248102  |  Публикувана/обновена: на 15 Август в 13:39  |  Преглеждания: 52
Доставка:За сметка на продавача
400 семена от красиво декоративно медоносно дърво пауловния томентоса за декорация и украса на двора и пчелина пчеларство медоносно дърво
Расте с около 3 метра на година, подходяща за дървесина в мебелното производство. Колкото повече се полива толкова по-бърз е растежа й.
От 3-та до 5-та година от засаждането си пауловнията започва да цъфти.
Медът от пауловния е много светъл и ароматен. Помага при лечение на
бронхити и други болести на дихателната система. Подобрява функциите на
жлъчката, черния дроб и храносмилателната система като цяло. Цъфти през
април и май, което я прави добър ранен медонос. Листата са богати на
азот и обогатяват почвата през листопадния период.
Засаждане: След падането на листата е времето, когато започва
засаждането на дръвчетата. Обикновено при Паyловния това се случва през
ноември. На практика, то може да се извършва през цялата зима, стига
земята да не е замръзнала, да няма сняг и кал. Ако фиданките се
съхраняват на хладно и тъмно място, могат да се засаждат до края на
месец май.
Дърветата растат изключително бързо за 6-7 години достигат размерите на 50 годишен дъб.
Винаги е време за Пауловния и когато пожелаете може да започнете размножаване на Пауловния от семена! За вашето хоби, дом и градина... При поръчка вие получавате качествени семена от Пауловния Томентоза.
Снимките нагледно показват част от етапите на отглеждането на разсада и фиданките. Бърза сянка! Красиво е за декорация на Вашия двор. Листата са добър фураж!. Медоносно е - цъфти обилно и продължително! Дървесината е с уникални качества - лека, не се напуква, не се измята, рядко се напада от вредители. Има два пъти по висока температура на запалване от чама и е почти два пъти по-лека от него. След отрязване на дървото, то отново пораства и то много по-бързо/именно за това го наричат ДЪРВОТО-ФЕНИКС. Добиване на бързи дърва за огрев.
Условия за отглеждане на Пауловния
За да изградите максимално успешна плантация за интензивен добив на дървесина от Пауловния, трябва да бъдат анализирани климатичните условия на терена определен за отглеждане на пауловния и също така взети под внимание няколко ключови фактора:
• Анализ на почвата за определяне на съдържанието на глина и микроелементи в нея. На базата на този анализ се изготвя становище дали терена е подходящ за Пауловния и за това как той да бъде първоначално обработен и стартово подхранен за създаване на високопроизводителна плантация;
• Избор на подходящ хибриден сорт пауловния;
• Доставка на качествен посадъчен материал за пауловния;
• Качествен почвен анализ пауловния условия отглеждане
• Подготовката на почвата – фактор определящ максимално прихващане на посадъчния материал и оптимален растеж в последствие;
• Контролът върху превелите един от най-важните фактори при подготовката на терена;
• Напояването също е ключов фактор. Много важен е момента на стартовото поливане при засаждане и последващо при отглеждане;
КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАУЛОВНИЯ
Температура
Пауловнията (Paulownia) вирее до 2000 м надморска височина като растежът започва през пролетта, когато температурата на почвата достигне 15-16оC. Интензивното отглеждане на Пауловния е оптимално до надморска височина от 700-800м като температурите, при които се наблюдава максимален прираст са в диапазона 24-33оC.
Почви
Пауловнията е високоадаптивна култура и се развива добре на разнообразни почви. Най-подходящи и предпочитани за отглеждане на Пауловния са леките, аерирани и песъчливи почви, с или без наклон. Оптимално е развитието й при дълбоки и добре дренирани почви с рН от 5.0 до 8.9.
Неподходящи са глинестите, скалисти (каменисти), подзолни и заблатени почви. Почви, които съдържат глина над 25% и са с порьозност под 50%, не са подходящи за отглеждане на Пауловния. Пауловнията не толерира засоленост на почвата над 1%.
Младите фиданки от Пауловния се развиват добре, когато дълбочината на почвения слой е 1.5-2 метра.
Валежи
Почвената и въздушната влажност са от съществено значение при отглеждането на Пауловния. Напояване е необходимо, ако количеството на валежите през първия вегетационен период е по-малко от 100 мм на месец. За сравнение – 10 мм валеж доставя 10 литра вода. Напояване е необходимо и в следващите години, ако месечните валежи паднат под 50 мм. Недостатъчното количество вода забавя растежа, но не води до загиване на растението. За оптималното нарастване на фиданките от Пауловния е особено важно през летните месеци младите фиданки да бъдат поливани с около 20 л вода на седмица средно на всяко растения. Количеството е добре да бъде разделяно на две поливки седмично и през равни интервали чрез капково напояване. Изграждането на капково напояване е препоръчителната технология за напояване при създаване на плантация за стопанско отглеждане на Пауловния.
Вятър
Препоръчва се плантациите да се установяват на места със скорост на вятъра не повече от 28 км/ч. При наличие на по-силни ветрове е необходимо в мястото на засаждане младите растения да бъдат привързани за колчета, които да им осигурят стабилност до формиране на здраво вдървесинено стебло. Не се препоръчва отглеждането на Пауловния в области със силен вятър, скоростта на вятъра, в които превишава 45 км/ч.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАНТАЦИЯ ОТ ПАУЛОВНИЯ
Подготовка на терена
Засаждането на Пауловния се извърша от пролетта до средата на лятото в зависимост от стадия на развитие на избрания посадъчен материал за пауловния, като се препоръчва, терените да имат южно изложение и да са защитени от вятър. Младите фиданки от Пауловния са предпочитана храна на тревопасни животни. Поради тази причина е добре плантациите от Пауловния да бъдат оградени и защитени от тревопасни животни. Когато плантацията се изгражда върху пасища и терени с храстовидна растителност, преди да се започне обработката на земята терените трябва да се почистят от плевели и треви и всякакъв повторен растеж на плевелите да бъде строго контролиран. При наличие на силно заплевяване през пролетта точно преди начало на вегетацията е препоръчително третирането на терена с хербицид, като се внимава препарата да няма контакт със стъблото на дървото
КАК ДА УСТАНОВИМ НАСАЖДЕНИЕ ОТ ПАУЛОВНИЯ?
Забележка При избора на най-подходящ модел е най добре да започнете с крайния продукт, който искате да постигнете. Отстоянията трябва да са по-големи за възрастни дървета и респективно производството на висококачествена дървесина, най-вече поради необходимостта от достатъчна светлина. Всички клони, чиито листа са засенчени 70% или повече, умират. Това означава, че след пълното уплътняване с клони в плантацията при разлистване на дърветата, долните клони умират в резултат на намалена фотосинтеза. Това предизвиква компенсаторен прираст във връхната част и от там косвено намаляване диаметъра на стеблото. Дадените в таблицата отстояния се препоръчват за постигането на посочените добиви, при отсичането им на определената възраст.
1) ИЗБОР НА МЯСТОТО ЗА ЗАСАЖДАНЕ.
Мястото трябва да бъде почва, която свободно се отцежда, имаща достъп до пълна слънчева светлина и вода, най-малко 1 мегалитър на хектар за година (освен ако не е тропическа зона с значителни летни валежи). Защитата от силни ветрове е предимство. Важно е провеждането на почвени анализи, така че ако има нужда от варуване, с цел довеждането на pH около 6 единици, да бъде проведено преди култивирането на почвата. В България, най-общо е необходимо разпръскването на суперфосфат преди култивиране. На места със зони, които са засолени или преситени с подпочвена вода е необходимо провеждането на електромагнитно сканиране за откриване на такива „горещи точки“, които ще се нуждаят от допълнително обработване или да бъдат избегнати при засаждането.
2) ПОЧИСТВАНЕ НА МЯСТОТО ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ.
Премахват се всякакви дървесни останки, корени, бурени и др., търмъчат се пасищата и се събират и извозват всякакви дънери, скали и други остатъци, което да позволи създаването на подходящ терен.
3) НАЗЕМНИ РАБОТИ:
A) Моделите за създаване на насаждение са показани по-долу. След избор на оптималния модел за конкретните обстоятелства започва засаждането. На този етап е подходящо да се направи среща между всички ангажирани изпълнители. На срещата се дават изискванията на собственика на насаждението въз основа на предложената в текста информация и се търси адаптиране на плана Ви към техния опит и наличната техника като се избягват компромиси с нуждите на дървото пауловния. Ако това ще бъде напоявана плантация, изграждащия системата трябва да започне работа по дизайна и в момента, така че тя да се включи от самото начало на засаждането.
B) Отглеждането на Пауловния е по-близко до отглеждането на зеленчуци, отколкото до това на другите дървесни видове. Първо повърхността на почвата по цялото пространство трябва да се дискова или изоре според типа почва и наличната техника.
C) На този етап за терен по-голям от няколко хектара е необходимо професионално изследване.
Необходимо е да се направи детайлна карта на мястото, като се маркира всеки ред в началото и в края, както и на всеки 50 метра, с добре видимо колче.
D) Дали дълбоката оран е подходяща или зависи най-вече от типа почва и нейната структура. Тъй като е малко вероятно това да причини вреда, се препоръчва изораването с чизел плуг на линия по дължината на маркираната за засаждане площ, с дълбочина 70-80 см с мощен трактор. Ако нямате плуг чизел, но разполагате с обръщателен е необходимо да минете по линията и в двете посоки, така че да избегнете възможността корените да се развият само от страната на разораното. Ако мястото е песъчливо, на дълбочина повече от метър, оран не е необходима, тъй като корените достатъчно бързо слизат в дълбочина.
E) Поставете напоителната система. Основните маркучи и напоителните се поставят на този етап.
F) Оформяне на малка могилка по продължение на линията за засаждане като се използва рохкав повърхностен слой почва. Може да се направи и машинно. Междуредията могат да се култивират на дълбочина 20 см като тази почва се използва за струпването на могилките по протежение на редовете и в крайна сметка се формира V – образен изглед между редовете за дренаж. Пауловнията изисква отличен дренаж. В крайна сметка реда трябва да има пирамидална форма. Ако нямате грейдър за целта може да се използват дискове влизащи на 25 см дълбочина за да се повдигне почвата. За да се постигне това шофьора на трактора започва с едно минаване по линията леко в страни от центъра, така че почвата в центъра се обръща. След това първо минаване се обръща от другата страна на линията за засаждане и в обратна посока, с достатъчно припокриване, осигуряващо възможно най-високата точка струпана земя по централната линия на засаждане. Най-добре се получава, ако се мине първо едната посока на всички линии и после другата и ако е необходима настройка на диска, тя да се направи преди второто насрещно минаване. Най-общо казано е необходимо да се изгради 50 см разлика в нивото между най високата точка от линията до най ниската във V-образното междуредие. По- високи разлики са необходими при високи подпочвени води. За да постигнете ронливо дъно за засаждане повечето почви изискват минаване през центъра на могилата с брана.
G) Бъдете сигурни, че сте осигурили дренаж отвъд ръба на плантацията. Всяка дренажна бразда трябва свободно да се оттича, за предпочитане в малък микро водоем с няколко стотин кубични метра капацитет. Той ще улавя отмитата тиня и няма да позволи намаляване на капацитета на основния водоем. Натрупаната тиня може да се извлича. Най-общо трябва да се знае че дренажната система е необходимо да бъде изградена така, че никога да не се задържа вода между линиите и в най влажните части на годината.
Агротехнически мероприятия при засаждане
Преди засаждането на Пауловнията е препоръчително терена да бъде изоран на дълбочина минимум на 40 – 60 см с цел раздробяване на почвата и изкореняване на коренищата на многогодишните плевели. Ако почвата е тежка или глинеста, терена трябва да бъде риголван на дълбочина поне 80 см. След първоначалната обработка на почвата се извършва дисковане на терена. След което се преминава към браздене или към изкопаване на дупки за засаждане. В зависимост от качеството на почвата, което се определя при извършване на предварителен почвен анализ в местата на засаждане се обогатява с минерални и органични торове.
ВИДОВЕ СХЕМИ НА НАСАЖДАНЕ НА ПАУЛОВНИЯ
Пауловния за дърводобив
При създаване на плантации за дърводобив от Пауловния препоръчителната схема на засаждане 4х4, 5х5 м или 5х4 м. Това означава, че броя на растенията в един хектар е от 500 до 620 дървета на хектар. По-високата плътност на засаждане води до установяването на конкуренция за пространство между отделните дървета и забавя растежа им след първите 3-4 години. По-ниската плътност на засаждане на фиданките от Пауловния води до много бърз първоначален растеж, което понижава качеството на дървесината…. още
Пауловния за биомаса
За ефективен добив на биомаса е препоръчително дърветата да се засаждат при по-голяма плътност, отколкото се изисква при изграждане на плантации за добив на дървесина. Препоръчителната плътност на засаждане за добив на биомаса е между 350 и 1000 дървета (дкa. Конкретната схема на засаждане и плътност зависи от това каква техниката ще използваме за събиране на биомасата и ротацията на изсичане на биомасата, което е в пряка зависимост от последващото използване на биомасата (за пелети, биоетанаол, биогаз, дървесен чипс, фураж и т. н) …
Категория: Дом, къща, градина, двор, вила, село, лозе, градинарство, фиданки, филизи, ластуни, разсад, разсади, клонки, вегетация, градинари, засяване, сеитба, семена в сандъчета и кутийки за разсад, отглеждане на облагородени растения, професионално производство на разсад, разсадник на полето и в дома, производство на цветя и дървета, зеленчукопроизводство и отглеждане на плодове, украса и декорация за всеки двор и градина, лозарство, саксии за разсади, плодникови дръвчета, храсти и цветя, фермерство, селски имоти, вили и лозя, къщи, дворове и градини.
Висококачествени семена за разсад. Заслужава си да имате това растение само заради изброените по горе толкова много качества.
Не забравяйте да проверите нашата селекция от други растителни продукти, семена и разсади. Благодарим Ви за вашия избор!
Разфасовки висококачествени семена от бамбук:
Разфасовка от Бамбук 100 бр. семена - 15.00 лв.
Разфасовка от Бамбук 200 бр. семена - 25.50 лв.
Разфасовка от Бамбук 400 бр. семена - 49.50 лв.
Разфасовка от Бамбук 600 бр. семена - 69.00 лв.
Разфасовка от Бамбук 900 бр. семена - 100.00 лв.
Разфасовка от Бамбук 1200 бр. семена - 136.00 лв.
Разполагаме и с висококачествени семена от:
Разфасовка от Албиция 400 бр. семена - 15.00 лв.
Разфасовка от Албиция 700 бр. семена - 18.50 лв.
Разфасовка от Албиция 1000 бр. семена - 20.00 лв.
Разфасовка от Албиция 2000 бр. семена - 30.00 лв.
Разфасовка от Албиция 3000 бр. семена - 38.00 лв.
Разфасовка от Албиция 6000 бр. семена - 46.00 лв.
Имаме и висококачествени семена от:
Разфасовка от Еводия 400 бр. семена - 15.00 лв.
Разфасовка от Еводия 700 бр. семена - 18.50 лв.
Разфасовка от Еводия 1000 бр. семена - 20.00 лв.
Разфасовка от Еводия 2000 бр. семена - 30.00 лв.
Разфасовка от Еводия 3000 бр. семена - 38.00 лв.
Разфасовка от Еводия 6000 бр. семена - 46.00 лв.
Имам и фиданки от Еводия - 4 лв. за брой.
Висококачествени семена от облагородена акация, която цъфти по 2 пъти в годината:
Разфасовка от Бяла Акация цъфтяща 2 пъти 400 бр. семена - 16.00 лв.
Разфасовка от Бяла Акация цъфтяща 2 пъти 700 бр. семена - 19.50 лв.
Разфасовка от Бяла Акация цъфтяща 2 пъти 1000 бр. семена - 21.00 лв.
Разфасовка от Бяла Акация цъфтяща 2 пъти 2000 бр. семена - 31.00 лв.
Разфасовка от Бяла Акация цъфтяща 2 пъти 3000 бр. семена - 39.00 лв.
Разфасовка от Бяла Акация цъфтяща 2 пъти 6000 бр. семена - 47.00 лв.
Имам и висококачествени семена от облагородена акация, която цъфти 1 път:
Разфасовка от Бяла Акация 400 бр. семена - 15.00 лв.
Разфасовка от Бяла Акация 700 бр. семена - 18.50 лв.
Разфасовка от Бяла Акация 1000 бр. семена - 20.00 лв.
Разфасовка от Бяла Акация 2000 бр. семена - 30.00 лв.
Разфасовка от Бяла Акация 3000 бр. семена - 38.00 лв.
Разфасовка от Бяла Акация 6000 бр. семена - 46.00 лв.
Имам и семена от:
Разфасовка от Пауловния Томентоса 400 бр. семена - 15.00 лв.
Разфасовка от Пауловния Томентоса 700 бр. семена - 18.50 лв.
Разфасовка от Пауловния Томентоса 1000 бр. семена - 20.00 лв.
Разфасовка от Пауловния Томентоса 2000 бр. семена - 30.00 лв.
Разфасовка от Пауловния Томентоса 3000 бр. семена - 38.00 лв.
Разфасовка от Пауловния Томентоса 6000 бр. семена - 46.00 лв.
Разгледайте и другите ми обяви.
Разполагам с висококачествени семена от:
Еводия (също и фиданки Еводия 4 лв. за брой),
Еспарзета (Семена от Еспарзета - медоносно растение 50 гр. семена - 10 лв.),
Фацелия (Семена от Фацелия - медоносно растение 50 гр. семена - 10 лв.),
Лофант (Семена от Лофант- медоносно растение билка - 10 гр. семена - 10.00 лв.),
Жълт кантарион (2000 семена - 16,50 лв.)
Питая драконов плод (200 семена от ароматни екзотични плодове - 15.50 лв.),
Гигантски червени ягоди (150 бр. гигантски ягодови семена - 15.50 лв.),
Гигантски червени ягоди (300 бр. гигантски ягодови семена - 17.50 лв.),
Бели ягоди, Черни ягоди (200 бр. ягодови семена - 16.50 лв.),
Едри къпини (100 бр. Семена от гигантска хранителна къпина - 15.50 лв.);
Месоядно - насекомоядно растение (100 бр. семена от месоядно растение - 15 лв.)
Месоядно - насекомоядно растение венерина мухоловка улавя насекоми (20 бр. семена от зеленикаво месоядно растение - 15 лв.)
Месоядно - насекомоядно растение венерина мухоловка улавя насекоми (30 бр. семена от жълтеникаво месоядно растение - 15 лв.)
Цвете синя вечерна иглика прилича на тъмно синя теменужка с бяло по периферията на листата (100 бр. семена - 15 лв.)
Сини иглолистни кипарисови дървета бонсай (100 бр. семена - 20 лв.)
Не забравяйте да проверите нашата селекция от други растителни продукти, семена и разсади.
Идеален комплект за подарък за празник Свети Валентин, Коледа, Имен ден и Рожден ден на ваш любим човек, партньор, половинка, гадже. За изненада на близък любим човек и приятел дори и без повод.
Между другото, ако ви харесва нашия магазин, Моля добавете го в любимите си магазини.
Забележка: Поради разликата между различните монитори, снимката може да не отразява действителния цвят на елемента. Гарантираме, че стилът е същият, както е показано на снимките. Благодаря Ви!
За продуктите ние правим само най-доброто, с най-доброто качество за вашето удовлетворение. Абсолютна точност и коректност.
Може да ми пишете за поръчки и въпроси на Вайбър по всяко време (дори през нощта и през почивните дни и празниците) като конкретизирате цвят, размер, снимка на артикула, офис на Еконт, Име, GSM и др.
Ако имате въпроси, непременно пишете съобщение или звъннете на посочения телефон.
Разгледайте и другите ми аксесоари.
Всички артикули са изпробвани и тествани дали работят коректно преди изпращане.
Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка от цената на доставката и с опция преглед и тест преди плащане. Разгледайте и другите ми обяви.
Не забравяйте да ме добавите към любимия си продавач.
Разгледайте всичките ни предложения по категории на нашия уеб сайт www. aksesoar. eu
Благодарим Ви за вашия избор!


Цена: 15 лв.
Изпрати съобщение

© LOT.bg - обяви | Използването на lot.bg или пубикуването на обява в сайта означава съгласие с Общи условия за ползване и Политика за личните данни на lot.bg